Strändernas Svall

Om operan Strändernas svall

Librettot till operan Strändernas svall har inspirerats av Eyvind Johnsons roman med samma namn; Eyvind Johnsons roman är ju i sin tur en bearbetning, eller omskrivning, av Homeros episka dikt Odysséen.
Romanen, som skrevs just efter andra världskrigets slut, rymmer en mängd bottnar, och vi har i vårt drama, tematiskt, särskilt tagit fasta på Odyssevs skuldkänslor inför de övergrepp han har begått under sitt hårda leverne som krigsman, samt den motsägelsefulla pacifism som genomsyrar romanen: hur du än försöker motverka kriget, blir våldshandlingen ständigt den slutgiltiga lösningen av dilemmat; hur upphöra kriget, utan att kriga? Samtidigt, då berättelsen är byggd på legendartad och mytisk grund, vill vi gestalta hur Odyssevs blir styrd och kontrollerad av gudar, samt hur han kämpar för att befria sig från den nyckfulla makt de utövar.
Romanen utstrålar dessutom en stark livsglädje och närvarokänsla; beståndsdelar som vi vill överföra också till vår operaversion.

Strändernas Svall
Strändernas Svall